˙·▪•فیلتر شکن قوی من●•▪·˙

ضد شبکه من و تو

پيشگويي نوسترآداموس در 390 سال قبل در مورد ايران

هنگامى كه پل ترنر (Paul Turner) تهيه كننده معروف استراليايى در طى برنامه‏اى ماهواره‏اى تحت عنوان: نوستر آداموس: مردى كه فردا را پيش‏بينى مى‏كند. خطر روزافزون ايران وانقلاب اسلامى ايران براى غرب و تمدن غربى مطرح كرد و در طى اين برنامه تمام آنچه را كه نوسترآداموس در بيش از 390 سال پيش از آن تاريخ »آگوست 1989م« پيشگوئى كرده بود منتسب به ايران كرد؛ هيچ سياستمدارى حرف وى را چندان جدى نگرفت؛ چرا كه موقعيت ايران در سال 1989، نه تنها به هيچ وجه مناسب نبود؛ بلكه به واسطه جنگ تحميلى و عواقب ناشى از آن و تحريمهاى شديد اقتصادى بسيار شكننده و حساس بود.

ليكن پس از به واقعيت پيوستن واقعه يازدهم سپتامبر در آمريكا كه اتفاقاً در فيلم به صراحت به آن اشاره مى‏شود (وقوع دو انفجار مهيب و عظيم در New City) همگان شگفت‏زده و نگران شدند؛ به نحوى كه رئيس‏جمهور نه چندان باهوش آمريكا، پس از وقوع اين حادثه به تبعيت از نوسترآداموس، ايران را هم يكى از »محورهاى شرارت« در جهان معرفى كرد و از اين طريق بر وحشت و ترس عميق هيأت حاكمه آمريكا از ايران صحّه گذاشت.

در اين مقاله سعى نگارنده بر آن نيست كه بر پيشگوئيهاى نوسترآداموس صحّه بگذارد يا از آن دفاع كند و يا به هر طريق ممكن آن را خزعبلاتى هذيان‏گونه جلوه دهد؛ بلكه حداكثر كوشش نگارنده بر آن است كه ديدگاه غرب و تمدن غربى نسبت به پيشگوئيهاى شگفت‏آور نوسترآداموس را مورد بررسى و مداقه قرار داده و اين پيشگوئيها را كه اغلب درباره ايران يا كشورهاى اسلامى بوده؛ مورد بررسى قرار دهد.

 البته بايستى در نظر گرفت كه بدون شناخت اين پيشگوى كبير نمى‏توان حساسيتهاى انسان غربى نسبت به انسان شرقى را شناخت؛ چرا كه اغلب سياستمداران و متفكران غربى عميقاً به ستاره‏شناسى، طالع‏بينى و آينده‏نگرى همراه با ادبيات رمزى (Occult) معتقدند و حتى نظريه‏پرداز معروف هاروارد؛ يعنى ساموئل هانتينگتون نيز تئورى برخورد تمدنها The clash of) (civilizations را از نوسترآداموس به عاريت گرفته است.

پيشگويى نوسترآداموس درباره واقعه يازدهم سپتامبر و تأثير شگرفى كه بر نگرش و فرهنگ آمريكايى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به ديدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ايران شود، همانكه نبايد به سادگى از كنار آن گذشت.

  «... آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافيايى نيويورك؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جديد (New City)، نزديك مى‏شود.»

جالب‏ترين نكته در مورد پيشگوئيهاى نوسترآداموس آن است كه وى به ندرت نام كشورى را به صراحت و آشكارا ذكر مى‏كند، حال آنكه در مورد ايران (Parsia) به صراحت عنوان مى‏كند كه ايران، جهان را تسخير خواهد كرد:«ايران از طريق آناتولى، فرانسه و ايتاليا را فتح خواهد كرد و بالاخره ايران باعث وقوع جنگ جهانى سوم خواهد شد.»
 بنابراين، در گام نخست بايستى نوسترآداموس را بيشتر و بهتر بشناسيم و راز و رمز تأثيرگذارى وى بر تمدن غربى را از اين طريق دريابيم.

ميشل دونوسترادام Michel) (De Nostradame كه بيشتر با نام لاتين خود؛ يعنى نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال 1503 م. در ناحيه سن رمى فرانسه متولد شد.

خانواده وى از شجره پزشكى يهودى و ايتاليايى الاصل بود. پدر بزرگ وى در شكل‏گيرى و تربيت نوسترآداموس نقش اساسى داشته و آموزه‏هاى اشراقى مكتب كاباليست‏ها را مستقيماً به وى تعليم داده است.

 نوسترآداموس در سن 22 سالگى از دانشگاه بسيار معتبر آن روزگار فرانسه، يعنى "مون‏پليه" در رشته پزشكى فارغ‏التحصيل شد و براى نجات بيماران از بيمارى مرگ سياه يا طاعون، بلافاصله مشغول به كار شد.
 شاوينى، پيرو و مفسر معروف نوسترآداموس مى‏نويسد كه وى سه سال تمام بر روى نخستين اشعار وحى‏آميز خود كه از آينده و رويدادهاى آن خبر مى‏آورد كاركرد و در سال 1555م. دفترى را - كه در بر گيرنده بيش از سيصد پيشگويى شعرگونه بود - به پسرش سزار هديه كرد.

 سپس در سالهاى بعد مجموعه كاملى از شعرواره‏هاى نوسترآداموس در 1000 قطعه؛ يعنى 10 سانتورى كه هر سانتورى مشتمل بر 100 قطعه بود، را منتشر شد.

نوسترآداموس بر خلاف شايعات واهى و عبثى كه پيرامون شيطان‏پرستى و خداستيزى به وى نسبت داده‏اند، فردى عميقاً مؤمن و پاى‏بند به مذهب كاتوليك به بود و در نامه‏اى به پسرش صريحاً متذكر مى‏شود كه:
«... و از زمانى كه اراده ذات خداوند متعال بر اين قرار گرفته كه تو فقط در نور طبيعى و در اين نقطه زمين به دنيا بيايى... از آنجايى كه برايم ممكن نيست نوشته‏اى را به صورت رسمى و كامل برايت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بى‏عدالتى و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون كه همه چيز تحت اختيار و سلطه قادر متعال و خداوند يكتا قرار دارد.»
 
در واقع او با اين عبارات، صريحاً اشاره به عدم اصالت ادبيات رمزى علم اخترشناسى و طالع‏بينى نموده است و همه اراده‏ها را موكول به خواست و اراده خداوند متعال مى‏نمايد.

بررسى پيشگوئيهاى نوسترآداموس درباره "جهانى شدن انقلاب اسلامى ايران"

«شاهزاده عرب، مريخ، خورشيد، ناهيد، شير، حكومت كليسا را از طريق دريا از پاى در خواهد آورد، از جانب ايران (پرشيا) بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد.»

«از كشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شريعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانيا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى‏شود. از طريق دريا بر مردم نيكوزيا ظفر خواهد يافت.»
«مرد مشرقى از محل استقرار خويش خارج خواهد شد، براى ديدار فرانسه از كوه آپونين خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف‏ها، درياها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصايش مضروب خواهد كرد...»

ادبيات رمزآلود، واژه‏اى است كه به بهترين نحو مى‏تواند عمق معانى شعرواره‏هاى نوسترآداموس را بيان كند؛ چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوسترآداموس؛ يعنى اريكاچيتهام، گى بوحك و ژان شارل دو فن برون، حداقل وقايع ذيل را مى‏توان بدون هيچ شك و ترديدى از ميان شعرواره‏هاى رمز آلود نوسترآداموس بر شمرد:

آتش‏سوزى بزرگ لندن در سال 1666م. اعدام چارلز اول، روى كارآمدن حكومت مذهبى كرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه، رويارويى استالين و تروتسكى پس از مرگ لنين، اضمحلال رژيم شوروى، اعدام لويى شانزدهم و مارى آنتوانت، به قدرت رسيدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسيدن هيتلر و رژيم نازى، به قدرت رسيدن موسولينى در ايتاليا و ژنرال فرانكو در اسپانيا، ترور كندى، سقوط شاه ايران و وقوع انقلاب اسلامى در ايران، رهبرى امام خمينى(ره) از فرانسه - او دقيقاً عنوان مى‏كند كه رهبر ايران از فرانسه باعث سقوط شاه ايران مى‏شود - ، وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و آتشى كه در برجهاى دوقلوى شهر جديد (نيويورك) ايجاد مى‏شود و بسيارى از حوادث تاريخى ديگر از سالهاى 1555 ميلادى به بعد كه حدوداً 450 سال را دربر مى‏گيرد.
"دو محاصره،
در گرمايى سوزان، انجام مى‏گيرد.
آن مرد،
از فشار تشنگى،
به خاطر دو فنجان مملو از آب،
كشته مى‏شود.
دژ نظامى، مملو مى‏شود،
و يك آرمانگراى كهنسال [امام خمينى (ره)]
نشانه‏هاى نيرا (سرزمين ايران) را
به اهالى ژنو [سازمان ملل متحد]
نشان خواهد داد."
رهبر پاريس،
اسپانياى بزرگ را اشغال مى‏كند،
كشتيهاى جنگى
در برابر مسلمانان [محمدى‏ها] كه از پارتيا [ناحيه‏اى در ايران] و مديا [ناحيه‏اى در ايران] برخاسته‏اند، مى‏ايستند. آن مرد، سيكلاد [اروپا] را تاراج مى‏كند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر يونان حكمفرما مى‏شود.

در مجموع نوسترآداموس به اين موضوع به صراحت اشاره مى‏كند كه ايران (پارت، نيرا، پرشيا، مديا) با كمك مسلمانان سراسر جهان، از جمله كشورهاى عربى و مخصوصاً سوريه، عربستان سعودى و ليبى حكومت مقتدرى را تشكيل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى كه هسته آن از لبنان شروع مى‏شود و عمدتاً بر عليه اسرائيل است، جهان را به تسخير خود درمى‏آورند و سپس جنگى جهانى و عظيم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.

در هنگامه دميدن خورشيد،
آتش بزرگ، ديده خواهد شد؛
صدا و روشنايى،
در امتداد شمال، ادامه خواهد يافت.
در ميانه كره خاك،
مرگ و آواى مرگ، شنيده خواهد شد؛
مرگ از درون سلاحها،
آتش و خشكسالى
آنان را به انتظار خواهند نشاند.
در خاتمه، اين سرزمين به واسطه جنگ جهانى سوم نابود و نامسكون خواهد شد.

سرزمين مسكونى،
از سكنه خالى خواهد شد؛
براى به دست آوردن سرزمينها،
جدال و اختلاف شديدى درمى‏گيرد؛
قلمروها به مردانى سپرده خواهد شد؛
كه از غرور و سربلندى تهى خواهند بود.
سپس، براى برادران بزرگ،
نفاق و مرگ
پيش خواهد آمد.

و از چنين برمى‏آيد كه ايران، جهان را ابتدا از طريق حمله به تركيه (و مقدونيه) به تصرف خود درخواهد آورد:

شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، ديده خواهد شد. در مركز رن، جنگ و خشكسالى به بار مى‏آيد، كمك خيلى دير مى‏رسد. پرشيا (ايران) حمله آورده و ماگدونيا و در جاى ديگر مى‏گويد: (مقدونيه) را به محاصره درمى‏آورد.
تو اى فرانسه!
اگر،
از آبهاى ليگوريا گذر كنى؛
خود را،
در ميانه دريا و جزاير،
در محاصره خواهى يافت؛
و پيروان محمد،
در برابر تو خواهند ايستاد.
و همچنين
تو، اى درياى آدرياتيك!
استخوان خران و اسبان را
خواهى جويد

و باز مى‏گويد:

آن مرد،
با سلاحها و آتش درخشان،
در نزديكى درياى سياه،
از پرشيا براى تسخير ترابوزان
خواهد آمد.
فاروس و ميتيلن به لرزه در خواهد آمد؛
خورشيد،
درياى آدرياتيك را كه مملو از اجساد اعراب است؛
روشن خواهد كرد.

و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدريجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى‏دهد:
 
«كسوفى در پيش خواهد بود كه از زمان آفرينش گيتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسيح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنين ظلمتى به خود نديده است...»

كه در اين مورد آيات مربوط به قيامت در سوره قيامت به ذهن انسان تداعى مى‏شود:
"فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفرّ.
هنگامى كه بينايى خيره مى‏گردد، و ماه فرو مى‏رود، و خورشيد و ماه گرد هم آيند، آن روز انسان مى‏گويد: به كجا فرار كنم؟ "

«مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پيش خواهد تاخت. از سوى اهالى بيزانس به او خيانت خواهد شد. از شهر قديمى رودس به پيشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى [مجارستان] متحمل آزار بسيار خواهد شد.»

« در حوالى درياى آدرياتيك بر اثر توفانى عظيم، كشتى غرق مى‏شود و زمين به لرزه درآيد و به سوى آسمان پرتاب مى‏شود و دوباره فرو مى‏افتد؛ در مصر جنبش پيروان محمد افزايش مى‏يابد و پيكى به (آن سوى مرزها) فرستاده مى‏شود تا خبر را اعلان كند.»

«... شهرها آلوده و كثيف گشته، باعث اعتراض و شرمسارى زيادى خواهد شد، و تاريكى و جهل فقط با درخشش نور از بين مى‏رود و با تغييراتى حكومت جهل و ظلمت پايان خواهد يافت...»

رهبرى اصلى مشرق زمين با شورشهاى زيادى روبرو خواهد شد، كه اكثراً از طرف شمالى‏ها و غربى‏هاى مغلوب شده است، كه عده‏اى كشته و برخى مورد آزار قرار گرفته‏اند و بقيه در حال گريزند و فرزندانشان كه از زنان متعددى هستند، زندانى شده‏اند.

م.پ. ادوارد در كتاب خود در باب پيشگوئيهاى نوسترآداموس نقل مى‏كند كه سانتورى هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است:

«... جنگ و خونريزى براى مرتبه سوم حتمى است؛ آتش به حدى است كه درياها به جوش مى‏آيد و از دولت‏ها فقط دو دولت و از جهان فقط نيمى باقى مى‏ماند...»

شاهزاده ليبيايى [كه نماينده حكومت ايران است] در غرب به قدرت خواهد رسيد، يك فرانسوى از اعراب به شدت مكدر خواهد شد، دانشمند اديب [ادبا] خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پيشى مى‏گيرد...»

در نزديكى سوربن جهت حمله به مجارستان
قهرمانى از اهالى برودها [سياه‏پوستان] به آنان هشدار خواهد داد.
رهبر بيزانس، سالون از اسلاوينا،
آنان را به شريعت محمد[(ص)] در خواهد آورد.

همچنين نوسترآداموس در چنين مى‏سرايد كه:
« امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد؛
پيروان اسماعيل جايگاه بى‏مانع خواهند يافت.
آدمهاى نادان همچنان خواستار كارمانى [شريعت كهنه] هستند. تمامى حمايت كنندگان [محمد»ص«] سراسر گيتى را خواهند پوشاند.»

بنابراين، نوسترآداموس در اغلب سانتورى‏ها از جمله سانتورى 5 نسبت به فتح جهان به وسيله شريعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربى هشدار مى‏دهد و به جهانيان اعلام مى‏كند كه روزى مسلمانان به رهبرى ايران و تمدن ايرانى بر جهان مسلط خواهند شد كه اين بى‏شك در پيوند با گسترش و جهانى شدن انقلاب اسلامى ايران است.


برچسب‌ها: پيشگويي نوسترآداموس 390 سال قبل در مورد ايران
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:15 AM  توسط من و ایران  | 

عکس های الهام حمیدی | جدید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 4:57 AM  توسط من و ایران  | 

الهام حمیدی elham hamidi

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 4:56 AM  توسط من و ایران  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:26 PM  توسط من و ایران  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:23 PM  توسط من و ایران  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:23 PM  توسط من و ایران  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:23 PM  توسط من و ایران  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:23 PM  توسط من و ایران  | 

jokko


برچسب‌ها: jokko
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:22 PM  توسط من و ایران  | 


برچسب‌ها: jokko
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:22 PM  توسط من و ایران  | 

                     18-Jul-2010 00:45    -  
[DIR] 2/ 18-Jul-2010 00:44 - [DIR] 3/                      04-Nov-2009 15:06    -  
[DIR] 4/                      24-Nov-2009 00:13    -  
[DIR] 5/                      12-Jul-2010 02:58    -  
[DIR] 6/                      23-May-2009 13:24    -  
[DIR] 7/                      02-Oct-2010 16:49    -  
[DIR] 8/                      04-Nov-2009 08:50    -  
[DIR] 9/                      29-Dec-2009 16:49    -  
[DIR] 10/                     03-Feb-2010 21:26    -  
[DIR] 11/                     04-Oct-2010 05:42    -  
[DIR] 12/                     20-Oct-2010 05:59    -  
[DIR] 13/                     09-Oct-2010 22:09    -  
[DIR] 14/                     03-Sep-2010 10:57    -  
[DIR] 15/                     28-Sep-2010 00:12    -  
[DIR] 16/                     18-Sep-2010 13:37    -  
[DIR] 17/                     20-Oct-2010 07:06    -  
[DIR] 18/                     19-Feb-2009 16:33    -  
[DIR] 19/                     07-Oct-2010 01:03    -  
[DIR] 20/                     26-Apr-2010 10:51    -  
[DIR] 21/                     16-Apr-2009 01:16    -  
[DIR] 22/                     15-Mar-2010 07:20    -  
[DIR] 23/                     27-Feb-2009 02:23    -  
[DIR] 24/                     24-Nov-2009 02:10    -  
[DIR] 25/                     23-Nov-2009 23:38    -  
[DIR] 26/                     24-Nov-2009 00:04    -  
[DIR] 27/                     24-Nov-2009 04:28    -  
[DIR] 28/                     23-Nov-2009 19:14    -  
[DIR] 29/                     31-Mar-2009 21:01    -  
[DIR] 30/                     11-Jul-2009 00:15    -  
[DIR] 31/                     11-Jul-2009 00:33    -  
[DIR] 32/                     18-Oct-2009 11:12    -  
[DIR] 33/                     12-Jul-2010 02:58    -  
[DIR] 34/                     19-Nov-2009 22:13    -  
[DIR] 37/                     19-Nov-2009 23:04    -  
[DIR] 38/                     19-Nov-2009 22:24    -  
[DIR] 39/                     06-Feb-2010 08:06    -  
[DIR] 40/                     22-May-2010 05:27    -  
[DIR] 41/                     11-Feb-2010 05:29    -  
[DIR] 43/                     20-Jan-2010 22:34    -  
[DIR] 44/                     30-Aug-2010 03:23    -  
[DIR] 45/                     08-Jul-2010 08:06    -  
[DIR] 46/                     20-Oct-2010 06:48    -  
[DIR] 47/                     03-Jun-2010 09:28    -  
[DIR] 48/                     22-Jan-2010 17:55    -  
[DIR] 50/                     19-Nov-2009 02:09    -  
[DIR] 51/                     07-Oct-2010 00:42    -  
[DIR] 52/                     04-Nov-2009 15:12    -  
[DIR] 53/                     21-Jan-2010 00:27    -  
[DIR] 54/                     17-Jul-2010 13:07    -  
[DIR] 55/                     27-Jun-2010 09:58    -  
[DIR] 56/                     22-Oct-2009 07:55    -  
[DIR] 57/                     20-Oct-2010 06:47    -  
[DIR] 58/                     07-Oct-2010 00:18    -  
[DIR] 59/                     09-Sep-2010 12:52    -  
[DIR] 60/                     07-Apr-2009 21:22    -  
[DIR] 61/                     18-May-2010 02:32    -  
[DIR] 62/                     20-Oct-2010 05:22    -  
[DIR] 63/                     04-Oct-2010 05:51    -  
[DIR] 64/                     28-Sep-2010 22:08    -  
[DIR] 65/                     04-Oct-2010 05:27    -  
[DIR] 66/                     09-May-2010 23:50    -  
[DIR] 67/                     04-Oct-2010 05:08    -  
[DIR] 68/                     04-Aug-2010 03:13    -  
[DIR] 69/                     10-May-2010 06:42    -  
[DIR] 70/                     07-Sep-2010 07:34    -  
[DIR] 71/                     20-Oct-2010 06:25    -  
[DIR] 72/                     08-Jul-2010 07:26    -  
[DIR] 73/                     19-Sep-2010 03:18    -  
[DIR] 74/                     25-Jun-2010 01:51    -  
[DIR] 75/                     10-Jun-2010 16:36    -  
[DIR] 76/                     19-May-2009 18:24    -  
[DIR] 77/                     29-May-2010 19:31    -  
[DIR] 78/                     03-Feb-2010 14:12    -  
[DIR] 79/                     19-Apr-2010 03:23    -  
[DIR] 80/                     25-Nov-2009 00:37    -  
[DIR] 81/                     08-Jul-2010 13:02    -  
[DIR] 82/                     31-Aug-2010 02:24    -  
[DIR] 83/                     24-Mar-2010 23:21    -  
[DIR] 84/                     24-May-2010 02:54    -  
[DIR] 85/                     17-Apr-2010 21:19    -  
[DIR] 86/                     20-Oct-2010 05:07    -  
[DIR] 87/                     07-Oct-2010 00:28    -  
[DIR] 88/                     18-Sep-2009 21:54    -  
[DIR] 89/                     30-Aug-2010 03:34    -  
[DIR] 90/                     22-Oct-2009 07:33    -  
[DIR] 91/                     28-Sep-2010 22:35    -  
[DIR] 92/                     20-Mar-2010 18:38    -  
[DIR] 93/                     27-Jul-2010 00:37    -  
[DIR] 94/                     22-Oct-2009 06:55    -  
[DIR] 95/                     08-Jun-2010 05:21    -  
[DIR] 96/                     12-Jun-2010 21:44    -  
[DIR] 97/                     28-Oct-2009 02:49    -  
[DIR] 98/                     28-Oct-2009 10:54    -  
[DIR] 99/                     28-Oct-2009 10:59    -  
[DIR] 100/                    31-Oct-2009 00:43    -  
[DIR] 101/                    30-Nov-2009 16:02    -  
[DIR] 102/                    01-Dec-2009 06:41    -  
[DIR] 103/                    31-Oct-2009 00:40    -  
[DIR] 104/                    31-Oct-2009 00:40    -  
[DIR] 105/                    04-Nov-2009 13:29    -  
[DIR] 106/                    30-Oct-2009 23:02    -  
[DIR] 107/                    11-Jun-2010 21:53    -  
[DIR] 108/                    31-Oct-2009 02:28    -  
[DIR] 110/                    31-Oct-2009 02:50    -  
[DIR] 111/                    31-Oct-2009 02:49    -  
[DIR] 112/                    03-Dec-2009 22:02    -  
[DIR] 113/                    05-Oct-2010 20:31    -  
[DIR] 114/                    11-Dec-2009 13:02    -  
[DIR] 115/                    18-May-2010 04:39    -  
[DIR] 116/                    23-Nov-2009 14:57    -  
[DIR] 117/                    31-Oct-2009 02:24    -  
[DIR] 118/                    30-Sep-2010 07:40    -  
[DIR] 119/                    05-Feb-2010 01:22    -  
[DIR] 120/                    04-Nov-2009 11:11    -  
[DIR] 121/                    02-Oct-2010 16:59    -  
[DIR] 122/                    28-Sep-2010 22:29    -  
[DIR] 124/                    04-Nov-2009 10:42    -  
[DIR] 125/                    17-Jan-2010 09:25    -  
[DIR] 126/                    30-Jun-2010 08:03    -  
[DIR] 127/                    07-Jun-2010 12:37    -  
[DIR] 133/                    20-Nov-2009 07:47    -  
[DIR] 134/                    20-Nov-2009 07:25    -  
[DIR] 135/                    20-Nov-2009 07:41    -  
[DIR] 136/                    29-May-2010 04:49    -  
[DIR] 137/                    19-Nov-2009 21:28    -  
[DIR] 138/                    20-Nov-2009 08:03    -  
[DIR] 139/                    04-Nov-2009 13:31    -  
[DIR] 140/                    19-Nov-2009 21:52    -  
[DIR] 141/                    19-Nov-2009 21:54    -  
[DIR] 142/                    20-Nov-2009 08:09    -  
[DIR] 144/                    04-Nov-2009 13:24    -  
[DIR] 145/                    02-Oct-2010 16:59    -  
[DIR] 146/                    08-Dec-2009 13:56    -  
[DIR] 147/                    10-Nov-2009 16:03    -  
[DIR] 148/                    14-Dec-2009 00:46    -  
[DIR] 149/                    10-Nov-2009 14:00    -  
[DIR] 150/                    09-Jun-2010 17:07    -  
[DIR] 151/                    11-Feb-2010 17:01    -  
[DIR] 152/                    05-Sep-2010 12:19    -  
[DIR] 153/                    07-Jun-2010 20:07    -  
[DIR] 154/                    08-May-2010 15:16    -  
[DIR] 155/                    27-Jun-2010 00:00    -  
[DIR] 156/                    27-Sep-2010 22:37    -  
[DIR] 157/                    28-Sep-2010 23:46    -  
[DIR] 158/                    04-Oct-2010 05:51    -  
[DIR] 159/                    18-Mar-2010 20:28    -  
[DIR] 160/                    07-Oct-2010 00:53    -  
[DIR] 161/                    26-Apr-2010 12:51    -  
[DIR] 162/                    19-Sep-2010 07:12    -  
[DIR] 163/                    29-Sep-2010 00:05    -  
[DIR] 164/                    07-Jun-2010 11:50    -  
[DIR] 165/                    18-Jul-2010 01:00    -  
[DIR] 166/                    10-May-2010 02:19    -  
[DIR] 167/                    19-May-2010 01:14    -  
[DIR] 168/                    28-Sep-2010 22:34    -  
[DIR] 169/                    19-May-2010 02:50    -  
[DIR] 170/                    22-Nov-2009 21:02    -  
[DIR] 171/                    03-Dec-2009 23:04    -  
[DIR] 172/                    20-Oct-2010 06:41    -  
[DIR] 173/                    22-Nov-2009 22:57    -  
[DIR] 174/                    22-Nov-2009 21:10    -  
[DIR] 175/                    22-Nov-2009 21:36    -  
[DIR] 176/                    23-Apr-2010 23:03    -  
[DIR] 177/                    23-Nov-2009 01:49    -  
[DIR] 178/                    23-Nov-2009 05:49    -  
[DIR] 179/                    23-Nov-2009 06:18    -  
[DIR] 180/                    23-Nov-2009 07:17    -  
[DIR] 181/                    23-Nov-2009 07:53    -  
[DIR] 182/                    23-Nov-2009 08:03    -  
[DIR] 183/                    23-Nov-2009 08:14    -  
[DIR] 185/                    23-Nov-2009 08:44    -  
[DIR] 186/                    23-Nov-2009 18:07    -  
[DIR] 188/                    23-Nov-2009 09:02    -  
[DIR] 189/                    23-Nov-2009 09:20    -  
[DIR] 190/                    23-Nov-2009 09:52    -  
[DIR] 191/                    23-Nov-2009 10:33    -  
[DIR] 192/                    23-Nov-2009 11:00    -  
[DIR] 193/                    23-Nov-2009 11:47    -  
[DIR] 195/                    23-Nov-2009 12:11    -  
[DIR] 197/                    23-Nov-2009 13:05    -  
[DIR] 198/                    23-Nov-2009 13:12    -  
[DIR] 200/                    23-Nov-2009 14:25    -  
[DIR] 201/                    23-Nov-2009 14:42    -  
[DIR] 202/                    23-Nov-2009 19:02    -  
[DIR] 203/                    14-Dec-2009 01:22    -  
[DIR] 204/                    12-Jul-2010 03:04    -  
[DIR] 205/                    09-Oct-2010 22:18    -  
[DIR] 206/                    03-Jun-2010 09:21    -  
[DIR] 207/                    03-Sep-2010 03:57    -  
[DIR] 208/                    03-Sep-2010 08:42    -  
[DIR] 209/                    17-Jan-2010 08:32    -  
[DIR] 210/                    12-Feb-2010 10:28    -  
[DIR] 211/                    03-Dec-2009 09:51    -  
[DIR] 212/                    19-Sep-2010 02:14    -  
[DIR] 213/                    01-Jul-2010 13:50    -  
[DIR] 214/                    30-Nov-2009 14:10    -  
[DIR] 215/                    30-Nov-2009 14:19    -  
[DIR] 216/                    30-Nov-2009 14:15    -  
[DIR] 217/                    06-Feb-2010 05:36    -  
[DIR] 218/                    01-Dec-2009 06:24    -  
[DIR] 219/                    26-May-2010 08:37    -  
[DIR] 220/                    21-Mar-2010 02:54    -  
[DIR] 221/                    22-Jan-2010 23:44    -  
[DIR] 222/                    22-Jun-2010 23:32    -  
[DIR] 223/                    03-Dec-2009 13:58    -  
[DIR] 224/                    30-Sep-2010 08:26    -  
[DIR] 225/                    04-Dec-2009 01:22    -  
[DIR] 226/                    03-Dec-2009 16:55    -  
[DIR] 227/                    03-Dec-2009 21:26    -  
[DIR] 228/                    04-Dec-2009 02:01    -  
[DIR] 229/                    20-Oct-2010 05:51    -  
[DIR] 230/                    19-Apr-2010 03:25    -  
[DIR] 231/                    11-Dec-2009 14:19    -  
[DIR] 232/                    04-Dec-2009 04:06    -  
[DIR] 233/                    29-Dec-2009 17:24    -  
[DIR] 234/                    06-Dec-2009 18:26    -  
[DIR] 235/                    19-Apr-2010 09:26    -  
[DIR] 236/                    29-Aug-2010 01:23    -  
[DIR] 237/                    06-Dec-2009 20:07    -  
[DIR] 238/                    28-Jun-2010 10:17    -  
[DIR] 239/                    06-Dec-2009 15:14    -  
[DIR] 240/                    06-Dec-2009 15:30    -  
[DIR] 241/                    07-Dec-2009 09:25    -  
[DIR] 242/                    06-Dec-2009 19:40    -  
[DIR] 243/                    06-Dec-2009 20:34    -  
[DIR] 244/                    07-Dec-2009 08:42    -  
[DIR] 245/                    08-Dec-2009 15:59    -  
[DIR] 246/                    07-Dec-2009 09:27    -  
[DIR] 247/                    26-Jul-2010 19:29    -  
[DIR] 248/                    07-Dec-2009 09:10    -  
[DIR] 249/                    07-Dec-2009 09:03    -  
[DIR] 250/                    07-Dec-2009 09:07    -  
[DIR] 251/                    07-Dec-2009 09:08    -  
[DIR] 252/                    07-Dec-2009 09:23    -  
[DIR] 253/                    07-Dec-2009 10:00    -  
[DIR] 254/                    25-Jun-2010 01:39    -  
[DIR] 256/                    20-Oct-2010 06:18    -  
[DIR] 257/                    09-Dec-2009 09:56    -  
[DIR] 258/                    09-Dec-2009 12:57    -  
[DIR] 259/                    09-Dec-2009 13:50    -  
[DIR] 260/                    12-Dec-2009 05:59    -  
[DIR] 261/                    12-Dec-2009 05:01    -  
[DIR] 262/                    12-Dec-2009 05:25    -  
[DIR] 263/                    13-Dec-2009 12:31    -  
[DIR] 264/                    13-Dec-2009 12:43    -  
[DIR] 265/                    13-Dec-2009 13:26    -  
[DIR] 266/                    26-May-2010 11:49    -  
[DIR] 267/                    13-Dec-2009 23:13    -  
[DIR] 268/                    28-Sep-2010 22:42    -  
[DIR] 269/                    21-Mar-2010 03:07    -  
[DIR] 270/                    15-Dec-2009 05:53    -  
[DIR] 271/                    20-Oct-2010 06:44    -  
[DIR] 272/                    29-Dec-2009 17:49    -  
[DIR] 273/                    21-Dec-2009 00:02    -  
[DIR] 274/                    27-Dec-2009 14:06    -  
[DIR] 275/                    28-Dec-2009 03:01    -  
[DIR] 276/                    24-May-2010 02:31    -  
[DIR] 277/                    27-Jun-2010 09:23    -  
[DIR] 278/                    20-Oct-2010 06:34    -  
[DIR] 279/                    19-Jan-2010 13:09    -  
[DIR] 280/                    19-Jan-2010 12:23    -  
[DIR] 281/                    21-Jan-2010 06:04    -  
[DIR] 282/                    22-Jan-2010 03:44    -  
[DIR] 283/                    22-Jan-2010 03:14    -  
[DIR] 284/                    23-Jan-2010 10:01    -  
[DIR] 285/                    30-Sep-2010 06:19    -  
[DIR] 286/                    23-Sep-2010 13:44    -  
[DIR] 287/                    02-Feb-2010 05:29    -  
[DIR] 288/                    11-Jul-2010 09:04    -  
[DIR] 289/                    17-Mar-2010 11:26    -  
[DIR] 290/                    07-Oct-2010 00:33    -  
[DIR] 291/                    11-Feb-2010 16:28    -  
[DIR] 292/                    11-Feb-2010 15:17    -  
[DIR] 293/                    18-Feb-2010 01:45    -  
[DIR] 294/                    10-May-2010 02:50    -  
[DIR] 295/                    05-Oct-2010 03:46    -  
[DIR] 296/                    09-Mar-2010 23:59    -  
[DIR] 297/                    10-Mar-2010 00:34    -  
[DIR] 298/                    03-Jun-2010 07:20    -  
[DIR] 299/                    26-Jul-2010 18:50    -  
[DIR] 300/                    11-Mar-2010 10:47    -  
[DIR] 301/                    14-Mar-2010 05:41    -  
[DIR] 302/                    14-Mar-2010 14:57    -  
[DIR] 303/                    15-Mar-2010 07:43    -  
[DIR] 304/                    21-Mar-2010 01:10    -  
[DIR] 305/                    21-Mar-2010 02:54    -  
[DIR] 306/                    27-Apr-2010 17:02    -  
[DIR] 307/                    25-Mar-2010 09:20    -  
[DIR] 308/                    03-Sep-2010 02:09    -  
[DIR] 309/                    27-Apr-2010 17:26    -  
[DIR] 310/                    06-May-2010 20:36    -  
[DIR] 311/                    08-May-2010 15:18    -  
[DIR] 312/                    10-May-2010 04:37    -  
[DIR] 313/                    18-Jul-2010 00:30    -  
[DIR] 314/                    02-Oct-2010 16:44    -  
[DIR] 315/                    17-May-2010 02:31    -  
[DIR] 316/                    17-May-2010 03:08    -  
[DIR] 317/                    17-May-2010 23:57    -  
[DIR] 318/                    18-May-2010 01:42    -  
[DIR] 319/                    18-May-2010 10:14    -  
[DIR] 320/                    18-May-2010 18:35    -  
[DIR] 321/                    18-May-2010 18:53    -  
[DIR] 322/                    18-May-2010 18:49    -  
[DIR] 323/                    19-May-2010 00:53    -  
[DIR] 324/                    19-May-2010 01:32    -  
[DIR] 325/                    19-May-2010 03:26    -  
[DIR] 326/                    19-May-2010 03:58    -  
[DIR] 327/                    19-May-2010 05:19    -  
[DIR] 328/                    19-May-2010 05:21    -  
[DIR] 329/                    19-May-2010 04:20    -  
[DIR] 330/                    24-May-2010 03:41    -  
[DIR] 331/                    24-May-2010 03:33    -  
[DIR] 332/                    25-May-2010 06:35    -  
[DIR] 333/                    25-May-2010 09:02    -  
[DIR] 334/                    26-May-2010 09:11    -  
[DIR] 335/                    26-May-2010 10:47    -  
[DIR] 336/                    29-May-2010 00:58    -  
[DIR] 337/                    29-May-2010 03:29    -  
[DIR] 338/                    29-May-2010 04:19    -  
[DIR] 339/                    13-Jun-2010 10:32    -  
[DIR] 340/                    23-Jun-2010 07:47    -  
[DIR] 341/                    18-Jun-2010 14:08    -  
[DIR] 342/                    18-Jun-2010 15:48    -  
[DIR] 343/                    19-Jun-2010 17:31    -  
[DIR] 344/                    24-Jun-2010 01:59    -  
[DIR] 345/                    29-Jun-2010 04:42    -  
[DIR] 346/                    28-Jun-2010 17:31    -  
[DIR] 347/                    11-Jul-2010 08:17    -  
[DIR] 348/                    08-Aug-2010 01:11    -  
[DIR] 349/                    08-Aug-2010 09:32    -  
[DIR] 350/                    04-Sep-2010 07:20    -  
[DIR] 351/                    23-Sep-2010 19:58    -  
[DIR] 352/                    24-Sep-2010 02:00    -  
[DIR] 353/                    27-Sep-2010 22:34    -  
[DIR] 354/                    28-Sep-2010 22:46    -  
[DIR] 355/                    29-Sep-2010 00:12    -  
[DIR] 356/                    30-Sep-2010 08:12    -  
[DIR] 357/                    03-Oct-2010 07:28    -  
[DIR] 358/                    09-Oct-2010 21:56    -  
[DIR] 359/                    09-Oct-2010 05:26    -  
[DIR] 360/                    20-Oct-2010 06:31    -  
[DIR] 361/    
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:21 PM  توسط من و ایران  | 

Mee_

[IMG] أجدد_الصور_..> 07-Jun-2010 19:49  135K 
[IMG] جسم_الممثلØ..> 07-Jun-2010 18:16   97K 
[IMG] صورة-مي-عزا..> 07-Jun-2010 14:56   72K 
[IMG] صورة_جديدة_..> 07-Jun-2010 17:15  116K 
[IMG] صورة_فستان_..> 07-Jun-2010 17:15   60K 
[IMG] صور_المصريØ..> 07-Jun-2010 16:21   77K 
[IMG] صور_الممثلÙ..> 07-Jun-2010 18:54  270K 
[IMG] صور_خطيرة_Ù„..> 07-Jun-2010 19:11  107K 
[IMG] صور_مكياج_Ù…..> 07-Jun-2010 19:01  173K 
[IMG] صور_مى_عز.jpg    07-Jun-2010 19:34   89K 
[IMG] صور_مى_عز_اÙ..> 07-Jun-2010 17:01  293K 
[IMG] صور_مي_عزال..> 07-Jun-2010 18:54  128K 
[IMG] صور_مي_عزال..> 07-Jun-2010 18:28   66K 
[IMG] صور_مي_عز_اÙ..> 07-Jun-2010 13:11   71K 
[IMG] فستان_زفاف_..> 07-Jun-2010 18:23  142K 
[IMG] مي_عزالدين.jpg 07-Jun-2010 13:11   70K 
[IMG] مي_عز_الدين..> 04-Oct-2010 05:51   64K 
[IMG] 1.jpg                   07-Jun-2010 13:57  209K 
[IMG] 2.jpg                   07-Jun-2010 13:57  118K 
[IMG] 9e506b320b.jpg          07-Jun-2010 14:38   62K 
[IMG] Mee005j.jpg             07-Jun-2010 14:07   46K 
[IMG] Mee_1-8ii.com-.jpg      07-Jun-2010 13:53   59K 
[IMG] Mee_2-8ii.com-.jpg      07-Jun-2010 14:42   90K 
[IMG] Mee_5-8ii.com-.jpg      07-Jun-2010 13:53   77K 
[IMG] Mee_8h8h_a.jpg          07-Jun-2010 14:21   57K 
[IMG] Mee_8h8h_a3.jpg         07-Jun-2010 14:21  215K 
[IMG] Mee_8h8h_b1.jpg         07-Jun-2010 16:40   96K 
[IMG] Mee_8h8h_b2.jpg         07-Jun-2010 16:37  289K 
[IMG] Mee_8h8h_b3.jpg         07-Jun-2010 14:03   56K 
[IMG] Mee_8h8h_b4.jpg         07-Jun-2010 14:03   60K 
[IMG] Mee_8h8h_g2.jpg         07-Jun-2010 14:07   80K 
[IMG] Mee_8h8h_t5.jpg         07-Jun-2010 14:13   76K 
[IMG] Mee_8h8h_tt1.jpg        07-Jun-2010 14:21   98K 
[IMG] Mee_8h8h_tt2.jpg        07-Jun-2010 14:21   66K 
[IMG] Mee_8h8h_u2.jpg         07-Jun-2010 14:32  127K 
[IMG] Mee_8h8h_y1.jpg         07-Jun-2010 14:10  115K 
[IMG] Mee_8h8h_y3.jpg         07-Jun-2010 14:10   55K 
[IMG] Mee_8h8h_y4.jpg         07-Jun-2010 14:10   82K 
[IMG] Mee_8h8h_y5.jpg         07-Jun-2010 14:10   85K 
[IMG] Mee_33-8ii.com-.jpg     07-Jun-2010 13:53  169K 
[IMG] Mee_45-8ii.com-.jpg     07-Jun-2010 13:15  169K 
[IMG] Mee_55-8ii.com-.jpg     07-Jun-2010 13:53   86K 
[IMG] Mee_345-8ii.com-.jpg    07-Jun-2010 13:52   62K 
[IMG] Mee_434-8ii.com-.jpg    07-Jun-2010 13:53  126K 
[IMG] Mee_3443-8ii.com-.jpg   07-Jun-2010 13:53   79K 
[IMG] Mee_5553-8ii.com-.jpg   07-Jun-2010 13:53  131K 
[IMG] Mee_6756-8ii.com-.jpg   07-Jun-2010 13:17  265K 
[IMG] Mee_h-8ii.com-.jpg      07-Jun-2010 13:53   90K 
[IMG] Mee_wwc-8ii.com-.jpg
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:20 PM  توسط من و ایران  | 

reem

Index of /data/media/93

Icon Name          Last modified   Size Description

[DIR] Parent Directory               -  

[IMG] أزياء_ريم_ع..> 27-Jul-2010 00:05 105K [IMG] ازياء_ريم_ع..> 27-Jul-2010 00:04 115K [IMG] ريم_عبداللÙ..> 18-Jul-2010 00:10 314K [IMG] ريم_عبداللÙ..> 26-Jul-2010 23:46 178K [IMG] صور_ازياء_ر..> 27-Jul-2010 00:03 147K [IMG] صور_السعودÙ..> 26-Jul-2010 23:50 109K [IMG] صور_الممثلØ..> 26-Jul-2010 23:48 129K [IMG] صور_ريم_عبد..> 17-Jul-2010 23:37 19K [IMG] صور_ريم_عبد..> 27-Jul-2010 00:31 11K [IMG] صور_ريم_عبد..> 18-Jul-2010 00:11 88K [IMG] صور_ريم_عبد..> 18-Jul-2010 00:13 85K [IMG] صور_ريم_عبد..> 26-Jul-2010 23:45 178K [IMG] 00.jpg 27-Jul-2010 00:36 13K [IMG] 55.jpg 27-Jul-2010 00:36 130K [IMG] 70.jpg 26-Jul-2010 23:54 83K [IMG] 71.jpg 26-Jul-2010 23:54 75K [IMG] 72.jpg 27-Jul-2010 00:36 51K [IMG] 73.jpg 26-Jul-2010 23:54 59K [IMG] 74.jpg 26-Jul-2010 23:54 13K [IMG] 333.jpg 27-Jul-2010 00:36 119K [IMG] 436_1198691557_8ii.c..> 17-Jul-2010 23:44 215K [IMG] normal_0945601193595..> 18-Jul-2010 00:21 34K [IMG] reem2_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 174K [IMG] reem4_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 80K [IMG] reem5_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 127K [IMG] reem6_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 54K [IMG] reem66_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 51K [IMG] reem_1_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:54 198K [IMG] reem_1c997fa7e_8ii.c..> 17-Jul-2010 22:46 77K [IMG] reem_1ploaz4e9k_8ii...> 17-Jul-2010 22:46 55K [IMG] reem_8h8h_e.jpg 27-Jul-2010 00:22 34K [IMG] reem_8h8h_e3.jpg 27-Jul-2010 00:29 5.2K [IMG] reem_8h8h_ee3.jpg 27-Jul-2010 00:12 70K [IMG] reem_8h8h_ee4.jpg 27-Jul-2010 00:12 78K [IMG] reem_8h8h_ee4354.jpg 27-Jul-2010 00:12 88K [IMG] reem_8h8h_ee4357.jpg 27-Jul-2010 00:12 147K [IMG] reem_8h8h_ee435755.jpg 27-Jul-2010 00:15 303K [IMG] reem_8h8h_h0.jpg 17-Jul-2010 22:58 37K [IMG] reem_8h8h_h66.jpg 17-Jul-2010 23:26 95K [IMG] reem_8h8h_hi.jpg 17-Jul-2010 23:30 152K [IMG] reem_8h8h_hi000.jpg 17-Jul-2010 23:50 94K [IMG] reem_8h8h_hilal_3.jpg 18-Jul-2010 00:05 7.4K [IMG] reem_8h8h_mbc.jpg 27-Jul-2010 00:08 114K [IMG] reem_8h8h_mbc1.jpg 27-Jul-2010 00:08 118K [IMG] reem_8h8h_mbc2.jpg 27-Jul-2010 00:08 89K [IMG] reem_8h8h_mbc3.jpg 27-Jul-2010 00:08 107K [IMG] reem_8h8h_mj.jpg 26-Jul-2010 23:56 129K [IMG] reem_8h8h_mj1.jpg 26-Jul-2010 23:57 107K [IMG] reem_8h8h_mj2.jpg 26-Jul-2010 23:57 140K [IMG] reem_8h8h_mj3.jpg 27-Jul-2010 00:36 145K [IMG] reem_8h8h_mj5.jpg 26-Jul-2010 23:57 140K [IMG] reem_8h8h_mj8.jpg 26-Jul-2010 23:56 161K [IMG] reem_8h8h_mj9.jpg 27-Jul-2010 00:36 104K [IMG] reem_8h8h_mj10.jpg 27-Jul-2010 00:37 159K [IMG] reem_8h8h_ra1.jpg 27-Jul-2010 00:37 123K [IMG] reem_8h8h_stc1.jpg 27-Jul-2010 00:37 94K [IMG] reem_8h8h_stc2.jpg 27-Jul-2010 00:36 77K [IMG] reem_8h8h_sw1.jpg 18-Jul-2010 00:16 79K [IMG] reem_8h8h_sw2.jpg 18-Jul-2010 00:16 45K [IMG] reem_8h8h_sw3.jpg 18-Jul-2010 00:16 62K [IMG] reem_8h8h_sw4.jpg 18-Jul-2010 00:16 83K [IMG] reem_8ii.jpg 17-Jul-2010 22:46 81K [IMG] reem_14a98_o_8ii.com..> 17-Jul-2010 22:46 99K [IMG] reem_15bb07_8ii.com_..> 17-Jul-2010 22:46 70K [IMG] reem_114_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 23:07 95K [IMG] reem_134_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:46 292K [IMG] reem_138_8ii.com_.jpg 18-Jul-2010 00:02 58K [IMG] reem_156ff28eab_8ii...> 17-Jul-2010 22:46 81K [IMG] reem_165c25_8ii.com_..> 17-Jul-2010 23:57 157K [IMG] reem_1315_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:47 67K [IMG] reem_1315d_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:47 111K [IMG] reem_1315eaa65_8ii.c..> 17-Jul-2010 22:47 101K [IMG] reem_1315f_com_jtvf7..> 17-Jul-2010 22:47 75K [IMG] reem_1315h_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:47 80K [IMG] reem_1315hjk_8ii.com..> 17-Jul-2010 22:47 73K [IMG] reem_1315jzqvsm_8ii...> 17-Jul-2010 22:47 61K [IMG] reem_1315m_selr1hd9_..> 17-Jul-2010 22:47 49K [IMG] reem_1409_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 23:47 178K [IMG] reem_1596_8ii.com_.jpg 18-Jul-2010 00:04 196K [IMG] reem_1892_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 23:41 87K [IMG] reem_10839_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 23:02 170K [IMG] reem_11208_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:47 109K [IMG] reem_11212_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:47 138K

  [IMG] reem_13151_2931036_n..> 17-Jul-2010 22:47 65K [IMG] reem_13157bva3eh2_8i..> 17-Jul-2010 22:47 8.1K [IMG] reem_13159h74_8ii.co..> 17-Jul-2010 22:48 73K [IMG] reem_17751_8ii.com_.jpg 17-Jul-2010 22:48 154K [IMG] reem_191527_8ii.com_..> 17-Jul-2010 22:48 28K [IMG] reem_1968092_8ii.com..> 17-Jul-2010 23:57 82K [IMG] reem_d1c997fa7e_8ii...> 17-Jul-2010 22:48 89K


Drsrv.com Servers Server at www.8h8h.com Port 80
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:19 PM  توسط من و ایران  | 

pamela_anderson

pamela_a8h8h..> 12-Jul-2010 02:34  100K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   64K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34  145K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   52K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   31K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   79K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   79K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:34   92K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   85K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   89K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   99K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   59K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   53K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35   49K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:35  139K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36  135K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36   55K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36   70K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36  117K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36  126K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36  131K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36   49K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36   62K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:36   31K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   85K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   45K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   79K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   73K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   67K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   82K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   52K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   97K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   68K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   65K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> 12-Jul-2010 02:37   54K 
[IMG]
pamela_anderson_8h8h..> nderson
برچسب‌ها: pamela_anderson
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:16 PM  توسط من و ایران  | 

nayanthara_55

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:14 PM  توسط من و ایران  | 

marwa_e_258ii.com_.jpg 18-Jul-2010 00:44 42K

Parent Directory                             -  
[IMG] 736545990.jpg           01-Apr-2009 11:12   41K 
[IMG] leb.jpg                 20-Nov-2009 10:56   30K 
[IMG] marwa_e_258ii.com_.jpg  18-Jul-2010 00:44   42K 

برچسب‌ها: Parent Directory
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:12 PM  توسط من و ایران  | 

zenzzb_222

0_8ii-com.jpg           04-Dec-2009 23:46   77K 
[IMG] 00_8ii-com.jpg          04-Dec-2009 23:46   42K 
[IMG] 01_8ii-com.jpg          04-Dec-2009 23:46   50K 
[IMG] 02_8ii-com.jpg          04-Dec-2009 23:47  301K 
[IMG] 1_8ii-com.jpg           04-Dec-2009 23:46   57K 
[IMG] 3_8ii-com.jpg           29-Dec-2009 16:47   51K 
[IMG] 4_223_8h8h.com_.jpg     04-Dec-2009 21:04  278K 
[IMG] 4_235_8h8h.com_.jpg     04-Dec-2009 21:04   78K 
[IMG] 5_8ii-com.jpg           04-Dec-2009 23:30   40K 
[IMG] 6_8ii-com.JPG           04-Dec-2009 23:30   68K 
[IMG] 7_8ii-com.JPG           04-Dec-2009 23:30   51K 
[IMG] 78ty87yt78_8h8h.com_..> 04-Dec-2009 21:04   39K 
[IMG] 888UJ_8h8h.com_.jpg     04-Dec-2009 21:04   37K 
[IMG] 88765_8h8h.com_.jpg     04-Dec-2009 21:04   47K 
[IMG] 77776543_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:04   46K 
[IMG] 442063692_8h8h.com_.jpg 04-Dec-2009 21:05  187K 
[IMG] 524274352_8h8h.com_.JPG 04-Dec-2009 21:05   79K 
[IMG] 524274352_8h8h.com_.jpg 19-Feb-2009 11:49   67K 
[IMG] 675546745_8h8h.com_.jpg 04-Dec-2009 21:05   37K 
[IMG] 733150575_8h8h.com_.jpg 04-Dec-2009 21:05  304K 
[IMG] 756788764567_8h8h.co..> 04-Dec-2009 21:05   59K 
[IMG] 7867867868768_8h8h.c..> 04-Dec-2009 21:06   89K 
[IMG] 7867867868768_8h8h.c..> 19-Feb-2009 11:49   65K 
[IMG] 68785687687786_8h8h...> 04-Dec-2009 21:06   36K 
[IMG] 1607978807160357_8h8..> 04-Dec-2009 21:06   28K 
[IMG] 16072625307160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   50K 
[IMG] 16073063707160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   59K 
[IMG] 16073180607160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   43K 
[IMG] 16073556107160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   61K 
[IMG] 16073659807160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   71K 
[IMG] 16073828807160357_8h..> 19-Feb-2009 11:48  253K 
[IMG] 16073933607160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   77K 
[IMG] 16074145407160357_8h..> 04-Dec-2009 21:06   49K 
[IMG] 16074523107160357_8h..> 04-Dec-2009 21:35   44K 
[IMG] 16074755607160357_8h..> 04-Dec-2009 21:07   63K 
[IMG] 16074925407160357_8h..> 04-Dec-2009 21:07   38K 
[IMG] Zaenb1_8h8h-com_.jpg    04-Dec-2009 21:08   71K 
[IMG] Zaenb_061289_8h8h-co..> 04-Dec-2009 21:11   63K 
[IMG] Zaenb_0966_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:10   85K 
[IMG] Zaenb_1_8h8h-com_.jpg   04-Dec-2009 21:09   62K 
[IMG] Zaenb_2_8h8h-com_.jpg   04-Dec-2009 21:09   41K 
[IMG] Zaenb_3_8h8h-com_.jpg   04-Dec-2009 21:09   37K 
[IMG] Zaenb_4_8h8h-com_.jpg   04-Dec-2009 21:09   44K 
[IMG] Zaenb_5_8h8h-com_.jpg   04-Dec-2009 21:09   57K 
[IMG] Zaenb_8h8h-com_.jpg     04-Dec-2009 21:10   72K 
[IMG] Zaenb_66_8h8h-com_.jpg  04-Dec-2009 21:10   64K 
[IMG] Zaenb_77_8h8h-com_.jpg  04-Dec-2009 21:10   16K 
[IMG] Zaenb_774_8h8h-com_.jpg 04-Dec-2009 21:10   49K 
[IMG] Zaenb_1777_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:10   83K 
[IMG] Zaenb_61776_8h8h-com..> 04-Dec-2009 21:11  102K 
[IMG] Zaenb_400001_8h8h-co..> 04-Dec-2009 21:11   53K 
[IMG] Zaenb_B_11_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:35   42K 
[IMG] Zaenb_B_33_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:12   52K 
[IMG] Zaenb_B_55_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:12   72K 
[IMG] Zaenb_B_66_8h8h-com_..> 04-Dec-2009 21:12   39K 
[IMG] Zaenb_Fashion_1_8ii-..> 29-Dec-2009 16:47   86K 
[IMG] Zaenb_Fashion_2_8ii-..> 29-Dec-2009 16:47   87K 
[IMG] Zaenb_Fashion_5_8ii-..> 29-Dec-2009 16:47   67K 
[IMG] Zaenb_Fashion_6_8ii-..> 29-Dec-2009 16:47   71K 
[IMG] Zaenb_Fashion_8_8ii-..> 29-Dec-2009 16:48  179K 
[IMG] Zaenb_Fashion_9_8ii-..> 29-Dec-2009 16:48  104K 
[IMG] Zaenb_Fashion_10_8ii..> 29-Dec-2009 16:48   75K 
[IMG] Zaenb_a2_8h8h-com_.jpg  04-Dec-2009 21:11   33K 
[IMG] Zaenb_e1_8ii-com.jpg    04-Dec-2009 23:31  114K 
[IMG] Zaenb_e2.jpg 04-Dec-2009 23:31 83K [IMG] Zaenb_r0_8ii-com.jpg    29-Dec-2009 16:48  186K 
[IMG] Zaenb_r1_8ii-com.jpg    29-Dec-2009 16:48  156K 
[IMG] Zaenb_r2_8ii-com.jpg    29-Dec-2009 16:48   65K 
[IMG] Zaenb_r3_8ii-com.jpg    29-Dec-2009 16:48   65K 
[IMG] Zaenb_r5_8ii-com.jpg    29-Dec-2009 16:48   90K 
[IMG] Zaenb_r6_8ii-com.jpg    04-Dec-2009 23:46   37K 
[IMG] Zaenb_r71_8h8h-com_.jpg 04-Dec-2009 21:12   44K 
[IMG] Zaenb_wow0_8ii-com.jpg  04-Dec-2009 23:46  148K 
[IMG] Zaenb_wow4_8ii-com.jpg  29-Dec-2009 16:48   45K 
[IMG] Zaenb_wow5_8ii-com.jpg  04-Dec-2009 23:28   79K 
[IMG] Zaenb_wow12_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:28   51K 
[IMG] Zaenb_wow13_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:28   80K 
[IMG] Zaenb_wow14_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:28  100K 
[IMG] Zaenb_wow15_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:29  303K 
[IMG] Zaenb_wow16_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:29  109K 
[IMG] Zaenb_wow60_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:29   63K 
[IMG] Zaenb_wow66_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:29   57K 
[IMG] Zaenb_wow68_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:29  109K 
[IMG] Zaenb_wow70_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:30  187K 
[IMG] Zaenb_wow71_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:30  114K 
[IMG] Zaenb_wow72_8ii-com.jpg 04-Dec-2009 23:30  122K 
[IMG] Zainb1_8ii-com.jpg      29-Dec-2009 16:48   57K 
[IMG] Zainb2_8ii-com.jpg      29-Dec-2009 16:49  100K 
[IMG] Zainb4_8ii-com.jpg      29-Dec-2009 16:49   82K 
[IMG] Zainb_8ii-com.jpg       29-Dec-2009 16:49  156K 
[IMG] _zooooz1_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:03   83K 
[IMG] _zooooz3_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:03   29K 
[IMG] _zooooz4_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:03   47K 
[IMG] b7c31863b2_8h8h.com_..> 04-Dec-2009 21:07   15K 
[IMG] com_.jpg                29-Dec-2009 16:47  136K 
[IMG] docu0031_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:07   37K 
[IMG] docu0032_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:07   36K 
[IMG] zaenb.jpg               04-Dec-2009 21:09   55K 
[IMG] zaenb1-8h8h-com-uu.jpg  04-Dec-2009 21:08   16K 
[IMG] zaenb1-8h8h-com-uu7.jpg 04-Dec-2009 21:07   69K 
[IMG] zaenb1-8h8h-com-uu33..> 04-Dec-2009 21:07   41K 
[IMG] zaenb1-8h8h-com-uuv.jpg 04-Dec-2009 21:08   73K 
[IMG] zaenb1.jpg              04-Dec-2009 21:08  203K 
[IMG] zaenb4.jpg              04-Dec-2009 21:08  128K 
[IMG] zaenb10.jpg             04-Dec-2009 21:35   64K 
[IMG] zaenb_2_7c_3vac_4_7c..> 04-Dec-2009 21:09   30K 
[IMG] zaenb_34_8ii.com_.jpg   04-Dec-2009 21:10   30K 
[IMG] zaenb_43_8ii.com_.jpg   04-Dec-2009 21:10   52K 
[IMG] zaenbb_8ii.com_.jpg     04-Dec-2009 21:12   41K 
[IMG] zaenbv.jpg              04-Dec-2009 21:13  303K 
[IMG] zainab1_8h8h.com_.jpg   04-Dec-2009 21:13   37K 
[IMG] zainab2_8h8h.com_.jpg   04-Dec-2009 21:13   69K 
[IMG] zenab_10_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:13   51K 
[IMG] zenab_26_8h8h.com_.jpg  04-Dec-2009 21:13   37K 
[IMG] zenab_photos-.jpg       04-Dec-2009 21:13   53K 
[IMG] zenab_photos-a1.jpg     04-Dec-2009 21:14  113K 
[IMG] zenab_photos-a2.jpg     04-Dec-2009 21:14  155K 
[IMG] zenab_photos-a3.jpg     04-Dec-2009 21:14  134K 
[IMG] zenb_88_3c_4_7cc-com..> 04-Dec-2009 21:14   47K 
[IMG] zenb_88_3c_4_7cc-com..> 04-Dec-2009 21:14   39K 
[IMG] zenb_88_3c_4_7cc-com..> 04-Dec-2009 21:15   31K 
[IMG] zenb_88e_3c_4_7cc-co..> 04-Dec-2009 21:15   65K 
[IMG] zenb_88e_3c_4_7cc-co..> 04-Dec-2009 21:15  124K 
[IMG] zenb_88e_3c_4_7cc-co..> 04-Dec-2009 21:15   65K 
[IMG] zenzzb_205_8h8h.com_..> 04-Dec-2009 21:15  137K 
[IMG] zenzzb_209_8h8h.com_..> 04-Dec-2009 21:15   89K 
[IMG] zenzzb_222_8h8h.com_..>
برچسب‌ها: zainab2
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:12 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های شبنم قلی خانی

تصویر شبنم قلی خانی

تصویر شبنم قلی خانی

 

بیوگرافی : شبنم قلی خانی  در نوزدهم آبان سال ۱۳۵۶ در تهران به دنیا آمد، او دارای دیپلم ریاضی فیزیک است، در دانشگاه در رشته ی تئاتر قبول شد و گرایش طراحی صحنه را انتخاب کرد. چندی بعد در کنکور کارشناسی ارشد در گرایش کارگردانی تئاتر مشغول به تحصیل شد و هم اکنون فارغ التحصیل این رشته است، وی کارش را از سال ۱۳۷۵ با تئاتر آنتیگونه آغاز کرد و در سال ۷۶ با همین تئاتر، در شهر تئاتر شهر بر روی صحنه رفت، اولین کار او باعث شد، وی با بازی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی شهریار بحرانی چهره شود. به سال ۷۹ بود که او یک شبه ره صد ساله پیمود، از دیگر فیلم های سینمایی که او ایفای نقش کرد، می توان به یک الف ناقابل، عطش، جوجه اردک من و وعده دیدار اشاره داشت، همچنین او در مجموعه های تلویزیونی زیادی ایفای نقش کرده است که از آن جمله می توان به «اولین شب آرامش» اشاره کرد …

۱۹ آبان تولد این بازیگر توانای سینما و تلویزیون است، او بجز مدرک تحصیلی که اخذ کرده، یک دوره آموزش گریم سینمایی و چهره پردازی زیر نظر استاد جلال الدین معیریان گذرانده و یک دوره آموزش فیلم نامه نویسی نیز درکلاس های حوزه هنری زیر نظر فریدون جیرانی دیده است، وی در حال حاضر غیر از بازیگری و کارگردانی فیلم در دانشگاه آزاد مشغول تدریس رشته تئاتر به دانشجویان است، وی در زمینه ساخت فیلم کوتاه هم فعالیت می کند، ابتدا فیلمی به نام «من تنها» را ساخت و سپس فیلم دیگری به نام «خونه» را کارگردانی کرد…

شبنم قلی خانی، در کنار مادرش در منطقه سعادت آباد تهران زندگی می کند، چرا که سال ها پیش پدرش دارفانی را وداع گفته است.
همان طور که گفتیم، قلی خانی در سال ۸۲ پدرش را از دست داد و حالا با مادرش زندگی می کند، او فرزند سوم خانواده است، یک برادر و یک خواهر بزرگ تر از خود دارد که هر دو متاهل و دارای فرزند هستند. او از لحاظ شخصیتی آدم جالبی است، آدم های مختلف را در زندگی به راحتی می تواند تحمل کند و به قول معروف زود از کوره در نمی رود، اما ناگفته نماند که گاهی اوقات محیط کار و زندگی خسته اش می کند، با اینکه در قبال اطرافیان تحمل دارد، اما در رابطه با خودش این گونه نیست.

 

برچسب‌ها: عکس های شبنم قلی خانی, photo gallery, shabnam gholikhani, بازیگر زن, تصاویر بازیگران زن, تصویر شبنم قلی خانی, شبنم قلی خانی, عکس جدید شبنم قلی خانی, عکس های بازیگران زن, گالری
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:30 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های روناک یونسی

تصویر روناک یونسی

تصویر روناک یونسی گالری عکس تصویر نما

بیوگرافی : روناک یونسی در نهم دی‌ماه سال ۱۳۵۹ به دنیا آمد، دیپلم گرافیک دارد و فوق‌دیپلم عکاسی. در رشته طراحی صنعتی لیسانس گرفته، به جز بازیگری به کار طراحی داخلی هم مشغول هست .روناک یونسی ورزشکار هم است. «رشته اصلی او بسکتبال است، دوره اسب‌سواری هم دیده و باشگاه رفته‌، به تکواندو هم علاقه‌مند هست.»او بازی در نقش «مرضیه» سریال «گل‌های گرمسیری» را دوست داشت.مادر او، فرهنگی است و مدیر دبیرستان دخترانه می‌باشد، خانواده یونسی چهار فرزند دختر دارند، که روناک فرزند اول این خانواده است، او سه خواهر کوچکتر از خودش دارد که همگی آنان تحصیلات دانشگاهی دارند.

سریال رستگاران (۱۳۸۸)

به هدف شلیک کن (۱۳۸۷)

منفی هجده (۱۳۸۶)

ارتفاع ۶/۴۵ (۱۳۸۵)

گرگ و میش (۱۳۸۵)

 

برچسب‌ها: عکس های روناک یونسی, ronak yonesi, تصاویر بازیگران زن, تصویر روناک یونسی, روناک یونسی, عکس روناک یونسی, عکس های بازیگران زن, گالری بازیگران زن, گالری عکس روناک یونسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:29 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست elnaz-shakerdoostshakerdoost الناز شاکردوست

elnaz-shakerdoost الناز شاکردوست

بیوگرافی:

متولد ۱۳۶۳
مدرک تحصیلی: دانشجوی تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
اولین کار:
با بازی در فیلم « گل یخ » ساخته کیومرث پوراحمد به سینما آمد و ظرف کمتر از یک سال در پنج فیلم سینمایی نقش آفرینی کرد. تفاوت بازی او در دو فیلم « گل یخ » و « مجردها » نشان از توانایی های او دارد.
شاکردوست در « بی وفا » به کارگردانی- اصغر نعیمی – بهترین بازی سینمایی اش را به نمایش گذاشت.

elnaz-shakerdoost الناز شاکردوست

مجموعه آثار:
_ گل یخ (کیومرث پوراحمد – ۱۳۸۳)
_ مجردها (اصغر هاشمی – ۱۳۸۳)
_ عروس فراری (بهرام کاظمی – ۱۳۸۳)
_ چند می گیری گریه کنی؟ (شاهد احمدلو – ۱۳۸۴)
_ قتل آن لاین (مسعود آب پرور – ۱۳۸۴)
_ چه کسی امیر را کشت؟ (مهدی کرم پور – ۱۳۸۴)
_ بی وفا (اصغر نعیمی – ۱۳۸۵)
_ قاعده بازی (احمدرضا معتمدی – ۱۳۸۵)
_ کارناوال مرگ (رضا اعظمیان – ۱۳۸۵)
_ خدا نزدیک است (علی وزیریان – ۱۳۸۵)
_ باد در علفزار می پیچد (خسرو معصومی، ۱۳۸۶)
_ در میان ابرها (روح الله حجازی، ۱۳۸۶)
_ مجنون لیلی (قاسم جعفری، ۱۳۸۶)
_ پوسته (مصطفی آل احمد، ۱۳۸۷)
_ حرکت اول (فرهاد نجفی، ۱۳۸۷)
_ دلخون (محمدرضا رحمانی، ۱۳۸۷)
- دو خواهر (محمد بانکی، ۱۳۸۷)
- کیش و مات (جمشید حیدری، ۱۳۸۷)
- ناسپاس (حسن هدایت، ۱۳۸۸)
- سلام بر عشق (اصغر نعیمی، ۱۳۸۸)
برچسب‌ها: عکس های الناز شاکردوست, elnaz shakerdoost, الناز شاکردوست, بیوگرافی الناز شاکردوست, تصاویر بازیگران زن, شاکردوست, عکس دیدنی از الناز شاکردوست, عکس زیبا الناز شاکردوست, عکس های بازیگران زن, عکس های جد
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:28 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های آزاده ریاضی

آزاده ریاضی

عکس های آزاده ریاضی + بیوگرافی

عکس های آزاده ریاضی + بیوگرافی

بیوگرافی:
متولد آذرماه ۱۳۵۷ در تهران است ، لیسانس کامپیوتر (نرم افزار ) دارد .
فعالیت خود را از دوران دبیرستان با تئاتر آغاز کرد ، پس از اولین کار تصویریش به ادامه تحصیل پرداخت و وقفه ای در فعالیت های هنریش اقتاد .
در کنار بازیگری به عکاسی و شنکاری می پردازد ،به سافت بال ، شنا ، بسکتبال ، کاراته و کوهنوردی علاقه مند است .
مدیر بازرگانی شرکت تبلیغاتی چشمک می باشد اوقات فراقت را با خواندن کتاب، دیدن کارتون، طبیعت، تاریخ، موسیقی و شعر  میگذراند .

عکس های آزاده ریاضی + بیوگرافی

مجموعه آثار:
پس از سالها “اکبر خاجویی_
پرانتز باز کیومرث پور احمد_
مسافر زمان “مسعود نوابی_
اروند “فیاض موسوی_
کلاگیس “سعید عالم زاده_
موش “شاهد احمدلو_
پرسه در مه “بهرام توکلی_
مکافات “راما قوی دل_


برچسب‌ها: عکس های آزاده ریاضی, آزاده ریاضی, بیوگرافی آزاده ریاضی, تصاویر آزاده ریاضی, تصاویر بازیگران زن, تصویر آزاده ریاضی, عکس آزاده ریاضی, عکس زیبا آزاده ریاضی, عکس های بازیگران زن, عکسهای آزاده ریاضی, گالر
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:27 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های طناز طباطبایی

طناز-طباطبایی و بیوگرافی طناز طباطبایی

طناز طباطبایی

بیوگرافی :
متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ در محله نیاوران تهران است .او یک خواهر بزرگ تر از خودش دارد که به خواهرش خیلی علاقه مند هست . مجرد است .
کارگردانی تئاتر خوانده . با موسیقی اشناست و گیتار میزند همچنین پدرش نیز در زمینه موسیقی فعالیت دارد . مدتی نقاشی هم میکرد . علاوه بر بازیگری پیش پدر خود کار بازرگانی را دنبال میکند .
هنگامی که ۱۸ ساله بود در کلاس های ازاد بازیگری شرکت کرد که هنوز یک ماه نگذشته بود برای بازی در مجموعه جوانی به کارگردانی سعید سهیلی انتخاب شد . بعد از ان به بازیگری بسیار علاقه مند شد و در رشته تئاتر تحصیل کرد . به شهرت علاقه ای ندارد .جایزه بهترین بازیگر مکمل زن جشنواره را از منتقدین دریافت کرد . برای دو مجموعه ترانه مادری و دلنوازان انتخاب شد که قبول نکرد . با خانم ها و اقایان طباطبایی سینما ی ایران هیچ نسبتی ندارد .

بهترین عکس طناز طباطبایی

مجموعه آثار:
_ دیشب باباتو دیدم آیدا (رسول صدرعاملی، ۱۳۸۳)
_ چهار انگشتی (سعید سهیلی، ۱۳۸۵)
_ جعبه موسیقی (فرزاد موتمن، ۱۳۸۶)
_ می زاک (حسینعلی لیالستانی، ۱۳۸۷)
_ پسر تهرانی (کاظم راست گفتار، ۱۳۸۷)
_ صداها (فرزاد موتمن، ۱۳۸۷)
_ طهران تهران (اپیزود: سیم آخر، ۱۳۸۸)

تصویرنما
مجموعه های تلویزیونی:
_در چشم باد (مسعود جعفری جوزانی، ۱۳۸۵)
_میوه ممنوعه (حسن فتحی، ۱۳۸۶)

tasvirnama.ir
جوایز و افتخارات طناز طباطبایی:
_برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن از سومین جشن منتقدان برای بازی در فیلم “صداها” – ۱۳۸۸


برچسب‌ها: طناز طباطبایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:26 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های لاله اسکندری

لاله اسکندری

 عکس های لاله اسکندری+بیوگرافی

بیوگرافی :

تاریخ تولد: ۱۳۵۴
فارغ التحصیل گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ١٣٧١.
خواهر: ستاره اسکندری (بازیگر).
شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم “متولد ماه مهر” در سال ١٣٧٨.
با بازی در فیلم “متولد ماه مهر” به سینما آمد و با فیلم “شراره” مطرح شد.
با بازی در مجموعه تلویزیونی “خاک سرخ” استعدادهایش به معرض نمایش گذاشت و با بازی در نقش زنی که حرف نمی زند در فیلم “این زن حرف نمی زند”، بازی قابل توجهی از خود ارائه داد.
با بازی در فیلم متولد ماه مهر به سینما آمد و با فیلم شراره مطرح شد.
با بازی در مجموعه تلویزیونی خاک سرخ استعدادهایش به معرض نمایش گذاشت و با بازی در نقش زنی که حرف نمی زند در فیلم این زن حرف نمی زند ، بازی قابل توجهی از خود ارائه داده است

 

مجموعه آثار سینمایی :
متولد ماه مهر (احمدرضا درویش، ۱۳۷۸)
شراره (سیامک شایقی، ۱۳۷۸)
مسافر ری (داود میرباقری، ۱۳۷۹)
این زن حرف نمی‌زند (احمد امینی، ۱۳۸۱)
گرداب (حسن هدایت، ۱۳۸۳)
شوریده (۱۳۸۳)

راننده تاکسی (۱۳۸۵)

آفتاب بر همه یکسان می‌تابد (۱۳۸۵)

مخمصه (۱۳۸۶)

آخرین نقش (۱۳۸۶)

مجموعه‌های آثار تلویزیونی:
خاک سرخ (مجموعه، ابراهیم حاتمی کیا، ۸۰-۱۳۷۹)
رسم عاشقی (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۸۳)
مشق عشق
در چشم باد
برچسب‌ها: laleh eskandari, بیوگرافی لاله اسکندری, تصاویر بازیگران زن, تصویر لاله اسکندری, عکس های بازیگران زن, عکس های لاله اسکندری, فیلم های لاله اسکندری, لاله اسکندری, لاله اسکندری و همسرش, گالری بازیگران ز
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:25 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های نیوشا ضیغمی


عکس های جدید نیوشا ضیغمی

 عکس های نیوشا ضیغمی + بیوگرافی

بیوگرافی :

نیوشا ضیغمی متولد سال ۱۳۵۹ در تهران است. وی تحصیلات خود را در رشته روانشناسی کودک و در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساند. در سال ۱۳۸۳ از کلاس های بازیگری کانون سینماگران جوان فارغ التحصیل شد و در همان سال انجمن او را برای بازی در سریال «در چشم باد» (مسعود جعفری جوزانی) انتخاب کرد که نخستین تجربه وی در عرصه بازیگری بود. از دیگر فعالیت های او می توان به حضورش در فیلم های تردست، مواجهه، شوریده، گناه من، اخراجی ها، پارک وی، حس پنهان و توفیق اجباری نام برد.

فیلم شناسی :

۱ – فیتیله و ماه پیشونی (۱۳۹۰)
۲ – گشت ارشاد (۱۳۹۰)
۳ – پرتقال خونی (۱۳۸۹)
۴ – پرستوهای عاشق (به سوی آفتاب) (۱۳۸۹)
۵ – دختر شاه پریون (۱۳۸۹)
۶ – دموکراسی تو روز روشن (۱۳۸۸)
۷ – زمهریر (۱۳۸۸)
۸ – اخراجیها ۲ (۱۳۸۷)
۹ – تلافی (۱۳۸۶)
۱۰ – توفیق اجباری (۱۳۸۶)
۱۱ – قرنطینه (۱۳۸۶)
۱۲ – اخراجیها (۱۳۸۵)
۱۳ – پارک وی (۱۳۸۵)
۱۴ – حس پنهان (۱۳۸۵)
۱۵ – گناه من (۱۳۸۵)
۱۶ – تردست (۱۳۸۳)
۱۷ – شوریده (۱۳۸۳)
۱۸ – مواجهه (۱۳۸۳)


برچسب‌ها: عکس های نیوشا ضیغمی, بازیگران, بازیگران ایرانی, بازیگران زن, بازیگران زن ایرانی, بيوگرافي بازيگران زن ايراني, بیوگرافی, بیوگرافی نیوشا ضیغمی, جدیدترین عکس های نیوشا ضیغمی‎, دانلود عکس های نیوشا ضیغمی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:24 PM  توسط من و ایران  | 

عکس های مهراوه شریفی نیا


عکس های مهراوه شریفی نیا

عکس های مهراوه شریفی نیا

 

مهراوه شریفی‌نیا :

مهراوه شریفی‌نیا (۲۹ فروردین ۱۳۶۰، تهران) بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون است. وی دیپلم ریاضی-فیزیک دارد و مشغول تحصیل در رشته موسیقی در دانشگاه هنر تهران می‌باشد. او فرزند محمدرضا شریفی‌نیا و آزیتا حاجیان است. شریفی‌نیا یک ترم در رشته کارگردانی سینما درس خواند اما پس از مشورت با پدرش، از ادامه تحصیل در این رشته انصراف داد. ساز تخصصی او پیانو می‌باشد[۴] او در پروژه «شاخه گلى براى دبورا» دستیار کارگردان ضیاءالدین دری بود.

 

 

فیلم شناسی :

 

فیلم ها :

سال نام فیلم کارگردان نقش
۱۳۶۸ دزد عروسک‌ها (فیلم) محمدرضا هنرمند لیلا
۱۳۷۸ زیر پوست شهر رخشان بنی اعتماد معصومه
۱۳۷۹ دختری به نام تندر حمیدرضا آشتیانی پور ؟؟؟؟؟
۱۳۷۹ به من نگاه کن شهرام اسدی چمناز
۱۳۸۷ کابوس(فیلم تلویزیونی) سیروس مقدم شکوفه
۱۳۸۷ اخراجی‌ها ۲ مسعود ده نمکی ؟؟؟؟؟
۱۳۸۷ اگر باران ببارد روح الله حجازی ؟؟؟؟؟

 

مجموعه‌های تلویزیونی :

 

سال نام فیلم کارگردان نقش
۱۳۷۱ این قافله عمر ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
۱۳۷۴-۱۳۷۰ امام علی (ع) داوود میرباقری کودکی قطام
۱۳۷۵ شبحی در تاریکی محسن شاه‌محمدی ؟؟؟؟؟
۱۳۷۸ قصه‌های رودخانه سیاکیا کمال تبریزی ؟؟؟؟؟
۱۳۸۶ ساعت شنی بهرام بهرامیان مهشید
۱۳۸۷ روز حسرت سیروس مقدم فریده
١٣٨٨ آشپزباشی محمدرضا هنرمند سارا
١٣٨٩ قلب یخی محمدحسین لطیفی شیوا

 

جایزه :

 • تندیس انجمن و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن / پشت در خبری نیست / چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


 


 


 


 


 


 


 


برچسب‌ها: مهراوه شریفی نیا, عکس های مهراوه شریفی نیا, mahvare sharifinia, بانک عکس ایرانیان, بیوگرافی و عکس های مهراوه شریفی نیا, عکس بازیگران ایرانی, عکس های آتلیه ای از مهراوه شریفی نیا, عکس های جدید و دیدنی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:22 PM  توسط من و ایران  | 

عکس - لباس عروس


برچسب‌ها: لباس عروس
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:59 PM  توسط من و ایران  | 

گوگوش برای هفتمین بار عاشق شد!!!

خبرهای منتشره حاکی از این است که گوگوش… و هومن خلعتبری بعد از گذشت یک دوره نامزدی با یکدیگر ازدواج میکنند!این مطلب صحتش تائئد شده و واقعیت دارد!!!

گوگوش برای هفتمین بار عروس میشود!+عکس

البته هنوز مراسم رسمی این ازدواج برگزار نگردیده و این دو زوج عاشق وقت مشخصی را برای مراسم عروسی خود اعلام نکرده اند.

به گزارش وبگردی 20:30 به نقل از  باشگاه خبرنگاران ؛ فائقه آتشين بر اساس اسناد موجود در ثبت احوال ايران كه محل بحث و بررسي بيشتري دارد و در اين گزارش به آن خواهيم پرداخت در هجدهم بهمن ماه 1329 به دنيا آمد و هنگامي كه دو سال داشت مادر خود را از دست داد تا دايه ارمني او نام گوگوش را برايش انتخاب كند.

سن واقعي خواننده كهنسال محل شك و شبهه هاي بسيار
يكي از پر ابهام ترين نقاط زندگي گوگوش زمان تولد اوست.بر اساس سند موجود در خبر، شناسنامه كوچك شده فائقه آتشين حكايت از آن دارد كه گوگوش متولد هجدهم بهمن ماه 1329 در تهران است.اطلاعات ثبت شده در شناسنامه فعلي گوگوش نشان مي دهد كامبيز پسر گوگوش و محمود قرباني كاباره دار معروف تهران در سال 1347 به دنيا آمده است ، با اين حساب حد اقل گوگوش هنگامي كه 17 سال بيشتر نداشته ازدواج كرده و باردار شده است كه بر اساس سند در اختيار باشگاه خبرنگاران اطلاعات موجود در شناسنامه گوگوش جعلي است.
در سند موجود نزد باشگاه خبرنگاران كه منتشر خواهد شد تاريخ تولد فائقه آتشين سال 1323 درج شده و اين به اين معني است كه گوگوش در حال حاضر 68 سال دارد نه 62 سال.
البته شايعات ديگري هم در خصوص تاريخ تولد او در سال 1319 مطرح است كه با توجه به سند باشگاه خبرنگاران همان سال تولد 1323 صحيح است.

پيرزن صاحب ركورد در عمل هاي جراحي زيبايي همچنان قرباني مي گيرد
ورود به آمريكا براي ادامه فعاليت هاي خانم آتشين حاشيه هاي بسياري را براي نزديكان او به همراه داشت.ابتدا او زندگي خانوادگي (مهرداد_آ) آهنگ ساز و خواننده لس آنجلسي را به هم ريخت و بعد شايعات ازدواج او با فردي به نام بابك سعيدي مطرح شد تا دست آخر و بعد از برنامه تلوزیونی آکادمی موسیقی گوگوش اينبار نام هومن خلعتبري مطرح شود.
پيرزن خواننده در خصوص ازدواج چند باره اش مي گويد : من طالب مردی هستم که چشم به ثروتم نداشته باشد و من را به خاطر ثروت دوست نداشته باشد.
 

كليه اطلاعات مطرح شده كه دنباله بسيار جالبي خواهد داشت توسط يكي از نزديكترين افراد به اين خواننده ارائه شده است كه نام وي محفوظ خواهد بود تا اينكه خود اجازه انتشار نامش را بدهد.


برچسب‌ها: گوگوش
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:52 PM  توسط من و ایران  | 

زن خوش سیمای سینمای ایران که مدل لباس و عکس شد! + عکس


اکثریت بازیگران سینمای ایران علاوه بر بازیگری در کارهای مختلف دیگری نیز فعالیت دارند و به تازگی آناهیتا نعمتی نیز وارد عرصه مدلینگ شده است.

در بین بازیگران سینما نیوشا ضیغمی دارای موسسه زیبایی می‌باشد و آن را مدیریت می کند، لاله و ستاره اسکندری نیز یک فروشگاه لباس زنانه را مدیریت می کنند و به تازگی آناهیتا نعمتی به صورت مدلینگ برای لباس و همچنین عکاسان فعالیت می کند.

در ادامه نیز می توانید برخی از تصاویر مدلینگ این بازیگر را مشاهده نمایید.برچسب‌ها: آناهیتا نعمتی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:39 AM  توسط من و ایران  | 

عکس جدید افسانه پاکرو

 http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%281%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2810%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2811%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2812%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2813%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2814%29.jpg

 

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%2815%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%282%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%283%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%284%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%285%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%286%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%287%29.jpg

عکس جدید افسانه پاکرو

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%288%29.jpg

http://ir2ax.persiangig.com/image/afsanehpakro/ser1/ir2ax-com-%20%289%29.jpgبرچسب‌ها: عکس جدید افسانه پاکرو, افسانه پاکرو, عکس جدید, پاکرو, افسانه, گالری عکس بازیگران
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:35 AM  توسط من و ایران  | 

عکس های سولماز ، رقاص و برنده ی مسابقه ی رقص Tv Persia 1


hot عکس های سولماز ، رقاص و برنده ی مسابقه ی رقص

Tv Persia 1

alt

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


برچسب‌ها: سولماز, رقاص و برنده ی مسابقه ی رقص Tv Persia 1
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 6:58 AM  توسط من و ایران  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر